• +32 (0) 499 73 44 87
  • info@dumo-technics.be

User requirements

User requirements

De user requirements analyse is de eerste stap tijdens het specificatie proces. De ‘vereisten’ van het systeem worden verzameld door het analyseren van de wensen van de gebruikers. Het analyseren van de gebruikersbehoeften gebeurd door middel van observatie, interviews of demo’s. Op deze manier levert de gebruiker zijn/haar input voor het document genaamd User Requirements Specifications (URS).

User Requirements Specification (URS)

Na het analyseren van de gebruikersbehoeften, bekijkt de leverancier welke mogelijkheden er zijn en welke technische oplossingen toegepast kunnen worden. Tijdens deze fase beschrijft de gebruiker de eisen en randvoorwaarden van het nieuwe systeem. In overeenstemming met de gebruikers stellen wij de systeemvereisten en gewenste output van het systeem vast. Dit document beschrijft zowel de functionele als specifieke eisen aan het systeem, zoals de gebruiker deze wenst. Ook beschrijft dit document de interface, performance, data en systeemveiligheid. De functionele eisen bevatten onder andere berekeningen, technische details, date en processen. Deze beschrijvingen geven weer wat een systeem dient op te leveren.

Richtlijn voor de ontwikkeling van het systeem

Nadat de vereisten zijn vastgelegd in het User Requirements Specification document, controleert de gebruiker nauwkeurig of alle systeemvereisten zijn geformuleerd. Het document dient als richtlijn voor het ontwikkelen van het systeem.

De specificatie van de gebruiksvereisten geeft een indicatie van het gehele project op hoog niveau. Dit document bevat een schatting van de kostenm risico’s en invloeden, gewenste capaciteit, resultaat, tijdplanning, locaties, materialen en werk. Ook bevat het document een aantal geschetste risico’s waarvan het succes van het project afhangt. Hierna volgt de tweede stap in het specificatie proces: het functioneel- en technisch ontwerpen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoort met ons Privacybeleid and Verkoopsvoorwaarden