• +32 (0) 499 73 44 87
  • info@dumo-technics.be

V-Model

V-Model

In de industrie, die onder de GMP-wetgeving valt, wordt in de GAMP-richtlijn vaak het V-model gebruikt als model voor een systeemontwerp. Hierbij wordt er een bepaalde projectfasering opgelegd. Het visualiseert de relatie tussen het systeemontwikkeling- en testproces. Het is een goed voorbeeld van een watervalmethode.

In het V-model worden de faseovergangen binnen softwareontwikkeling weergegeven, wat de mogelijkheid tot kwaliteitsborging biedt. Voor iedere faseovergang worden er door Dumo-technics en de klant kwaliteitsafspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ontwerpen.

Fasen van het V-model

Het ontwerp van een systeem, inclusief de verificatiem is door het V-model opgedeeld in een aantal fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een opleverdocument. Dat opleverdocument en de producten van een fase zijn het startpunt voor de volgende fase. Een volgende fase kan pas gestart worden als de vorige fase opgeleverd en goedgekeurd is. Per projectfase worden de te produceren documenten en verantwoordelijkheden van de leverancier en de gebruiker vastgelegd. Al deze fasen vormen samen het V-model:

  • De linkerzijde van het V-model heeft betrekking op alle activiteiten en documenten betreffende het ontwerp
  • Tijdens de middelste fase wordt de hard- en software van het gewenste systeem gebouwd
  • De rechterzijde heeft betrekking op de verificatie- en validatieactiviteiten

Hoe ondersteunen wij u met het V-model?

Wij ondersteunen u als gebruiker van een systeem in het gehele proces. Tijdens de eerste stap (user-requirements) inventariseren we samen met u wat de eisen en randvoorwaarden van het nieuwe systeem zijn. Moet er een heel nieuw systeem worden ontwikkeld? Of komt er een uitbreiding op een reeds in gebruik genomen systeem? Zodra dit in kaart is gebracht, gaan wij aan de slag met de vervolgstappen. We omschrijven de functionaliteit van het systeem, bouwen het systeem volgens specificaties en testen dit vervolgens uitvoerig.

Testen staat centraal

Voor elke specificatie- of ontwerpfase aan de linkerzijde van het V-modelm is een corresponderende integratie- en testfase aan de rechterzijde. Klopt er tijdens het testen iets niet, dan wordt het in de beschrijving aan de linkerzijde aangepast en wordt het V-model vanaf die stap nogmaals doorgenomen. Tijdens de laatste stap (performance testing) voert u als klant, met ondersteuning van ons, een test uit waarmee aangetoond wordt dat er aan de vastgestelde eisen en voorwaarden is voldaan.

Aantoonbare documentatie

Als het totale V-model is gerealiseerd, dan moet er tussen alle stappen een traceerbaarheid van gegevens mogelijk zijn. Er is dus een sterke relatie tussen de documenten enerzijds en de ontwikkelde hard- en software anderzijds.

De documentatie die uit de stappen voortkomt kunt u direct aan de inspectie tonen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoort met ons Privacybeleid and Verkoopsvoorwaarden