• +32 (0) 499 73 44 87
  • info@dumo-technics.be

Functioneel en technisch ontwerp

Functioneel en technisch ontwerp

De Functional Design Specification (FDS) beschrijft de functionele vereisten van het systeem. Het functional design (functionele ontwerp) is een globale weergave van het geheel van de capaciteiten van het systeem.

Functional- en technical design

Het functional design omvat een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop het systeem voldoet aan alle gebruikerseisen. Het functionele ontwerp gaat dieper in op de details van het systeemontwerp. Wij voorzien de gebruiker van gegevens van technische oplossingen en kosten van de voorgestelde systemen.

Alle functionele aspecten van het systeem moeten beschreven zijn en geaccepteerd zijnm voordat de FDS Compleet is. Na goedkeuring vormt de FDS de basis voor het systeemontwerp. Omdat het FDS de scope van het project vastlegtm dient dit document formeel door de gebruiker te worden goedgekeurd.

Technical design

Nadat het functional design of FDS is goedgekeurd, starten we met de fase waarin het technical design (technisch ontwerp) wordt geformuleerd. Het technische ontwerp kan gesplitst worden in de Hardware Design Specification (HDS) en de Software Design Specification (SDS).

Dit technisch ontwerp bevat een beschrijving van de manier waarop de gespecificeerde functionaliteiten uit de FDS in technische oplossingen gerealiseerd worden. De HDS beschrijft in detail hoe de toegepaste hardwarecomponenten worden ingericht. Voorbeelden van typische onderdelen van het HDS zijn elektrische tekeningpakketten en I/O-lijsten.

Het SDS beschrijft gedetailleerd hoe de software is gestructureerd. Onderdelen van het SDS zijn onder andere de programmastructuur, interfacesm functieblokomschrijvingen, data types en datamodellen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoort met ons Privacybeleid and Verkoopsvoorwaarden