• +32 (0) 499 73 44 87
  • info@dumo-technics.be

Functionele veiligheid volgens EN IEC 62061

Functionele veiligheid volgens EN IEC 62061

De EN IEC 62061 is een sectorspecifieke norm onder de IEC 61508. Ze beschrijft de realisatie van veiligheidsrelevante elektrische besturingssystemen van machines en behandelt de gehele levenscyclus van de conceptfase tot en met de buitenbedrijfstelling.

In tegenstelling tot de EN 61508 is de EN IEC als geharmoniseerde norm onder de Machinerichtlijn in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Hierdoor geldt het vermoeden van overeenstemming voor deze norm.

Inhoud van de EN/IEC 62061

De EN 62061 behandelt de beoordeling van risico’s aan de hand van een risicograafm die hier de vorm van een tabel heeft. Bovendien wordt de validering van veiligheidsfuncties door middel van structurele en statische methoden beoordeeld.

Net als bij de EN 13849-1 is het doel vast te stellen in hoeverre veiligheidsmaatregelen geschikt zijn voor het reduceren van risico’s. Daarbij zijn ook in het kader van deze norm omvangrijke berekeningen nodig. De inspanningen hiervoor kunt u door passende software flink verminderen.

Hoe ziet een risicobeoordeling overeenkomstig EN 62061 eruit?

De risicobeoordeling is een iteratief proces. Dit betekent dat het nodig kan zijn om het proces meer dan een keer uit te voeren. De risicobeoordeling en vaststelling van het SIL vinden in principe plaats voor elk gevaar waarbij het risico door besturingstechnische maatregelen met worden gereduceerd.

De risicobeoordelin vindt plaats volgens de EN 62061 met inachtneming van de volgende punten:

  • Ernst van het letsel (S)
  • Frequentie en duur van de blootstelling aan het gevaar (F)
  • Waarschijnlijkheid van het optreden van een gevaarlijke gebeurtenis (W)
  • Mogelijkheid om de schade te vermijden of te beperken (P)

Classificatie van het SIL volgens EN 62061

Classificatie van de ernst (S)

UitwerkingErnst (S)
Irreversibel: dood, verlies van een oog of arm4
Irreversibel: gebroken ledematen, verlies van een of meerdere vingers3
Reversibel: behandeling van een medicus vereist2
Reversibel: eerste hulp vereist1

Classificatie van de frequentie en duur van de blootstelling (F)

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoort met ons Privacybeleid and Verkoopsvoorwaarden